@Zakariy27592091 @ganjarpranowo Semua khan boleh berpendapat...


from Twitter https://twitter.com/cafegarasi